Tag: 劇評

我的評論

《如夢之夢》話劇 個人感受

昨晚去了西九文化區(自由空間大盒)看了首場如夢之夢的話劇,長達八小時的話劇,經歷了不同的人生,由剛畢業的嚴醫生到五號病人,再到顧香蘭,人生之間的交雜和情感,直到今天依然沉醉於這場夢。 各章的簡介(台灣版本,有部分跟這次不太一樣,建議看畢才回味每一場) 以下含劇透和個人感受,非喜勿看 「在一個故事裡,有人做了一個夢;在那個夢裡,有人說了一個故事。」 這是我的故事,我已經好耐好耐冇睇話劇,原因不乏是價 […]

我的評論

夢斷城西 (West Side Story) 音樂劇

今晚看了百老匯音樂劇West Side Story,一個愛情故事,結局出乎意料之外,同時這套音樂劇同時配合舞蹈,增加了舞台上的趣味。 美國紐約五十年代,青年幫派(Jets)和波多黎各移民幫派(Sharks)兩個敵對幫派,為了爭奪地盤而產生了爭執。男女主角Maria(Sharks黨)和Tony(Jets黨)在舞會上相遇而一見鍾情,在各方反對下,怎可以在水火不容的社會中維持。 同時兩派,為了成為了話事 […]

我的評論

綠野仙蹤女巫前傳 (WICKED) 音樂劇

昨晚去了演藝學院睇綠野仙蹤女巫前傳(wicked) 音樂劇,好好睇,音樂同場景都好正,值得一睇。 一切都好green,但服裝都做到好仔細同華麗 🙂   小時候,第一本童話故事書係綠野仙蹤,講個小女孩被龍卷風吹到個魔法國度月重,要找回家的路,途中遇上稻草人,鐵皮人和膽小獅,路上大家互相幫助,一個既驚又有趣的歷險旅程,勇敢的小女孩最後殺死了壞女巫。 不過依次音樂劇係講返女巫,作為綠野仙蹤前傳 […]

我的評論

《親愛的,胡雪巖》 話劇 個人感受

尋晚睇左香港話劇團的胡雪巖,一個歷史上傳奇的晚清商人,由年青時期的虧空五百兩食鹹豆作首,經歷過事業上高峰,遭遇無數的挑戰和難關,到最後第三十二場被社會淘汰而落漠作結。 三小時《親愛的,胡雪巖》中,看畢了雪巖的一生,有起有跌,但我在想是他是親愛的嗎?給人感覺是正面抑或是反感,一個重視民族和誠信,定為了利益而敢作敢為? 如果”親愛的”是形容他的詞語,這樣可能未必完全反映出人們對 […]

Jeeves & Wooster
我的評論

萬能管家 Jeeves & Wooster

今日第一次正式睇外國Drama,平時頂多都係睇香港話劇同外國Musical,而依套係一個屬於荒誕類型的喜劇,所以有少少似對上果次睇誰家老婆上錯床,荒誕中帶點可笑,令人看畢後會心微笑。   由於係英文劇目,聽起來有點吃力,好彩旁邊都有中文字幕,不過部分笑點就唔係咁聽得明,同埋人名除左主角幾個外,都唔係咁記得了,但角色幾鮮明,有Bertie主角, Jeeves同Seppings主管,準備結婚 […]

我的評論

最後作孽 話劇 個人感受

上星期去完書展後,看了最後作孽,繼最後晚餐後另一個劇目,一個講述家庭關係的故事,生活在富裕的家庭中,三人各自有不同的價值觀,生命觀,是好是壞是真是假就讓大家去欣賞。 以下只是個人的感受,純屬從我的角度去看這個故事和世界。   對比之前的誰家老婆上錯床和再之前看的話劇來說,故事內容不太深刻。可能自己鍾情於感性的話劇,有一種反思難忘,共鳴感可能沒有上一套最後晚餐強烈,荒誕又無誰家老婆上錯床的 […]