Tag: 頭等

旅遊記錄

西安聖誕之旅(四) 湘子廟@天主教堂

第四天 最後一天,3點幾飛機,所以十二點要返hostel拎野等送機,所以行程挺簡單,只是在四周逛逛。 其實書院門有間關中書院,但寫住謝絕參觀,所以沒有進內 之後行左去湘子廟 對面就係好出名的湘子門青年旅舍 之後因為今日聖誕節,行左去天主教堂 (西安方濟各主教座堂) 同香港好唔同,是在戶外空地進行,參加左一陣彌撒,就打道回hostel (而信眾比較多中年人,而且唱的普通話也很難聽懂) 臨返去前,再食 […]

旅遊記錄

西安聖誕之旅(零/一) 西安@兵馬俑@回民坊

回想起一個月前見到商務機票優惠就毅然決定聖誕西安旅行,好簡短好即興,終於完成3天多的旅遊。 成個行程連機票用左2千蚊港幣,都算做抵和值得,有時候並唔好因為只有一個人而不做。 第一次坐東航business class(內地稱為頭等, 深圳飛) 第一次住大陸hostel 第一次見到落雪   D0 > 香港 > 深圳飛西安 > 西安咸陽國際機場 D1 > 兵馬 […]