Tag: 紅蔥頭教堂

旅遊記錄

德國奧地利之旅 (十一) 國王湖

告別Salzburg,前往國王湖(德國) 天氣非常差,不停下雨,相好多都推爆晒 買完船飛,即刻落大雨,又大霧多雲 落船,雖然停左雨,但依舊天陰陰 鴨鴨鴨鴨 行過少少就有一個湖仔,個境好靚,可惜天氣唔好,影影下落超大雨 再行多半個鐘就會到牛奶屋,但落大雨就沒有再上去了 行返出個碼頭,搭船返去紅蔥頭教堂果邊 教堂內部就沒有太大特別的地方 個湖好清,好藍綠同有層次 其實好多人行山,如果有機會,下次天氣好的時候再來一次和行山。 最後搭返船返去起點 返到碼頭,天氣開始好左d = = 之後就去加爾米施-帕滕基興(GP小鎮),Hotel Atlas Sport 去到已經好夜了。