Tag: 西安西唐青年旅舍

旅遊記錄

西安聖誕之旅(零/一) 西安@兵馬俑@回民坊

回想起一個月前見到商務機票優惠就毅然決定聖誕西安旅行,好簡短好即興,終於完成3天多的旅遊。 成個行程連機票用左2千蚊港幣,都算做抵和值得,有時候並唔好因為只有一個人而不做。 第一次坐東航business class(內地稱為頭等, 深圳飛) 第一次住大陸hostel 第一次見到落雪   D0 > 香港 > 深圳飛西安 > 西安咸陽國際機場 D1 > 兵馬 […]