Tag: 舞台劇

我的評論

《如夢之夢》話劇 個人感受

昨晚去了西九文化區(自由空間大盒)看了首場如夢之夢的話劇,長達八小時的話劇,經歷了不同的人生,由剛畢業的嚴醫生到五號病人,再到顧香蘭,人生之間的交雜和情感,直到今天依然沉醉於這場夢。 各章的簡介(台灣版本,有部分跟這次不太一樣,建議看畢才回味每一場) 以下含劇透和個人感受,非喜勿看 「在一個故事裡,有人做了一個夢;在那個夢裡,有人說了一個故事。」 這是我的故事,我已經好耐好耐冇睇話劇,原因不乏是價 […]

我的評論

《親愛的,胡雪巖》 話劇 個人感受

尋晚睇左香港話劇團的胡雪巖,一個歷史上傳奇的晚清商人,由年青時期的虧空五百兩食鹹豆作首,經歷過事業上高峰,遭遇無數的挑戰和難關,到最後第三十二場被社會淘汰而落漠作結。 三小時《親愛的,胡雪巖》中,看畢了雪巖的一生,有起有跌,但我在想是他是親愛的嗎?給人感覺是正面抑或是反感,一個重視民族和誠信,定為了利益而敢作敢為? 如果”親愛的”是形容他的詞語,這樣可能未必完全反映出人們對 […]

Jeeves & Wooster
我的評論

萬能管家 Jeeves & Wooster

今日第一次正式睇外國Drama,平時頂多都係睇香港話劇同外國Musical,而依套係一個屬於荒誕類型的喜劇,所以有少少似對上果次睇誰家老婆上錯床,荒誕中帶點可笑,令人看畢後會心微笑。   由於係英文劇目,聽起來有點吃力,好彩旁邊都有中文字幕,不過部分笑點就唔係咁聽得明,同埋人名除左主角幾個外,都唔係咁記得了,但角色幾鮮明,有Bertie主角, Jeeves同Seppings主管,準備結婚 […]

我的評論

最後作孽 話劇 個人感受

上星期去完書展後,看了最後作孽,繼最後晚餐後另一個劇目,一個講述家庭關係的故事,生活在富裕的家庭中,三人各自有不同的價值觀,生命觀,是好是壞是真是假就讓大家去欣賞。 以下只是個人的感受,純屬從我的角度去看這個故事和世界。   對比之前的誰家老婆上錯床和再之前看的話劇來說,故事內容不太深刻。可能自己鍾情於感性的話劇,有一種反思難忘,共鳴感可能沒有上一套最後晚餐強烈,荒誕又無誰家老婆上錯床的 […]

我的評論

一頁飛鴻 話劇 個人感受

今天看了一頁飛鴻的話劇,都有一段時間沒有看舞台劇了,如果比起昨晚看IMax的Batman v Superman(公司活動)來得好看和值回門票,只是我個人的感覺,不喜勿理。 <一頁飛鴻>是一套融合了粵劇的舞台劇,講述兒子Eric為父親(粵劇編劇家)辦後事而發現父親寫下一個未曾演出的劇目,在尋找的過程中揭出了過去未知曉的事情,對父親的不解變成釋懷,帶點傷感。這個舞台劇把細膩的情感都表達出來 […]

我的評論

最後晚餐 話劇 個人感受

簡介: http://www.hkrep.com/events/chi-2014-m8/ 昨天去了藝術中心看香港話劇團再度重演的”最後晚餐”,一套講述母子之間的晚餐,描述了雙方的關係和家庭現況,帶出社會的悲歌,人生的決策,生與死之討論,荒誕卻接近現實,粗俗卻細膩,簡單卻暗藏玄機。 故事顧名思義是最後的晚餐,一頓母子兩人的晚餐,簡單平凡食餐飯,說說女朋友和近況,對白的內容很現 […]